Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Cristina Ruiz Coloma informa que és titular del lloc web https://www.cristinaruizcoloma.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Cristina Ruiz Coloma informa de les següents dades: NIF 46118555J i domicili social al C / Abat Marcet 45-49 nº9. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: cristinaruizcoloma@gmail.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de Cristina Ruiz Coloma confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Cristina Ruiz Coloma, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Cristina Ruiz Coloma proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Cristina Ruiz Coloma per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Cristina Ruiz Coloma contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

  POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

  Cristina Ruiz Coloma no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

  Cristina Ruiz Coloma declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Cristina Ruiz Coloma no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

  MODIFICACIONS

  Cristina Ruiz Coloma es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

  PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Cristina Ruiz Coloma, amb NIF 46118555J i domicili social al C / Abat Marcet 45-49 nº9, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, Cristina Ruiz Coloma informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

  Cristina Ruiz Coloma informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Cristina Ruiz Coloma es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic cristinaruizcoloma@gmail.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El titular de Cristina Ruiz Coloma per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cristina Ruiz Coloma. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

  L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cristina Ruiz Coloma. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Cristina Ruiz Coloma.

  ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Cristina Ruiz Coloma es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

  La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.